Vooruitstrevend onderwijs

OBO is een goede vooruitstrevende school. Maar ons werk is nooit klaar. We kijken steeds waar het beter kan: voor kinderen, voor ouders, voor leerkrachten. We leren over nieuwe ontwikkelingen, kijken wat er anders moet en maken daar plannen voor. Zo kunnen we kinderen nog beter onderwijs geven.
Betrokken leerkrachten
Op de OBO werken betrokken leerkrachten. Ze geven goed les. Het zijn professionals met aandacht voor de talenten en behoeften van ieder kind.
21e eeuwse vaardigheden
Kinderen groeien op in de 21-ste eeuw, in een snel veranderende samenleving. Daar passen we ons onderwijs op aan. We vinden het belangrijk dat kinderen vaardigheden leren als: onderzoekend leren, samenwerken, communiceren. Ze leren creatief, kritisch en probleemoplossend denken. Met die vaardigheden kunnen ze optimaal functioneren in deze tijd!