Veilig en vreedzaam

We weten uit ervaring dat kinderen pas goed kunnen leren als ze zich op school veilig voelen en weten dat ze gezien en gehoord worden. Daarom werken wij op school al jaren volgens de ideeën van de Vreedzame School. In wekelijkse lessen leren kinderen goed omgaan met anderen. (www.devreedzameschool.net)
Eerste Vreedzame School
De OBO was de eerste Vreedzame School in Nederland. De waarden van een Vreedzame School zitten echt in onze muren en worden door iedereen herkend.
Mediatoren
Op alle locaties zijn er kinderen opgeleid tot mediatoren. Deze mediatoren kunnen andere kinderen helpen bij het oplossen van conflicten.
Gemeenschap
We hebben oog voor de verschillende achtergronden van onze kinderen en hun ouders. Het team vormt samen met ouders en kinderen een gemeenschap waar mensen elkaar kennen en erkennen.

Onze school staat midden in de samenleving en heeft daarom partners in de wijk. De OBO werkt bijvoorbeeld actief samen met andere organisaties binnen de Brede School Overvecht.