Ouderbetrokkenheid

Goed en open contact met ouders en verzorgers is noodzakelijk voor de ontwikkeling van de leerling. Wij betrekken ouders bij school en bij de ontwikkeling die hun kind op school doormaakt. Een aantal keer per jaar vinden er daarom ouder-kind activiteiten plaats. Dit gebeurt in alle groepen. Ouders leren hoe ze hun kind thuis kunnen ondersteunen bij het schoolse leren. 

OBO organiseert ook informatieochtenden, ouderavonden en woordenschattrainingen voor ouders (LOGO 3000). Op alle locaties is een ouderraad of stuurgroep met ouders actief.