Goede resultaten

Het team heeft hoge verwachtingen van kinderen. We stimuleren elk kind om de hoogst haalbare resultaten te halen. En dat heeft effect.
Mooie Resultaten
Zowel uit de veiligheidsanalyses(Thermometer School en Veiligheid) evenals onze schoolscores op de Cito-toetsen blijkt dat de school bijzonder goede resultaten behaalt.Bij de Centrale eindtoets( Iep) Regelmatig scoren we op of boven het landelijk gemiddelde van deze eindtoets.