Extra les: meer succes

De OBO doet veel extra’s voor haar leerlingen. De groepen 3 tot en met 8 hebben extra lesuren per week. We kunnen zo in de reguliere lessen meer aandacht besteden aan taal, woordenschat en rekenen. Met deze aanpak vergroten leerlingen hun kansen in het voortgezet onderwijs en daarna.
OBO-sprint
Voor leergierige leerlingen van groep 6,7 en 8 met goede scores en een goede motivatie zijn er OBO-Sprint-klassen. Na een selectieprocedure kunnen deze leerlingen 1 dag p.w. naar deze speciale klas voor het aanleren van zgn. ' academische' vaardigheden.
Brede School Academie
Voor leerlingen van groep 6, 7 en 8, die waarschijnlijk naar havo-vwo kunnen, is er de Brede School Academie (BSA). Na schooltijd krijgen de kinderen daar extra taallessen. Leerlingen worden geselecteerd voor de BSA.